Sammanfattning från senaste styrelsemötet

Den 3 april träffades styrelsen och här kommer en kort sammanfattning. En längre information finns även i inlägget om Medlemsinformation 140405 Ekonomin i föreningen är fortsatt god. Styrelsen söker hitta en bra lösning gällande att “begränsa” cykel- och mopedtrafik inom området. Vi är i slutfasen gällande utbyte av garageportarna. Slutinventering av underhållsbehovet för våren 2014…

Medlemsinformation 140405

Hej, Så har vi redan kommit drygt tre månader in på det nya året och föreningens viktigaste möte – föreningsstämman – är genomförd. Styrelsen har fått en ny ledamot, samtidigt som föreningen har fått en helt ny valberedning. Här kommer medlemsinfo – ett kortfattat försök att informera om ett antal viktiga punkter för vår bostadsrättsförening…