Grovsopor

Under julen kommer det att finnas en container uppställd från den 23 – 29 december. Notera att containern är för grovsopor och trädgårdsavfall, inte miljöfarligt avfall, detta får man själv köra till en miljöstation.