Här nedan följer några instruktioner kring våra garageportar.
  • Minst en gång per år behöver våra garageportar olja.   
  • Vi visar också hur man man kan ”nödöppna” garageportar med motor.
  • Och hur man byter batteri och uppdaterar handsändaren. 
Garageportar