Trädgårdar – är ett lägenhetsansvar

Standard och skötsel av trädgården som hör till varje lägenhet är väldigt varierade och skall så vara. Viktigt är dock att alla är medvetna om att ansvaret att hålla rent och snyggt ligger på ägaren, inte föreningen. Återigen, respekt för detta ökar den gemensamma trivseln. Styrelsen uppmaning är att alla tar och genomför en ”höststädning”.

Miljörummet – bättring krävs

Det slarvas mycket när det gäller vårt gemensamma miljörum, både gällande vad som slängs och hur det slängs. Varje gång som någon slänger fel drabbas föreningen av en extra kostnad för återvinningen, helt i onödan. Här måste VI alla bättra oss och hjälpa till så det fungerar bättre!