Sammanfattning från senaste styrelsemötet

Den 3 april träffades styrelsen och här kommer en kort sammanfattning. En längre information finns även i inlägget om Medlemsinformation 140405 Ekonomin i föreningen är fortsatt god. Styrelsen söker hitta en bra lösning gällande att “begränsa” cykel- och mopedtrafik inom området. Vi är i slutfasen gällande utbyte av garageportarna. Slutinventering av underhållsbehovet för våren 2014…