HSB BoService

Sköter städning av utomhusmiljö, miljörum, kontrollerar belysning och gör mindre underhåll/reparationer. Kommer en gång i veckan, vanligtvis onsdagar.

ClockRent

Sköter utomhusmiljön växter/buskar/träd, planteringar, vår-/höststädning, snöröjning/saltning och lite större underhåll/reparationer.