Här hittar ni länkar till instruktioner om hur man använder en hjärtstartare. Hjärtstartaren finns i miljörummet.

Instruktion PDF Svenska

Användarhandbok hjärtstartare

Instruktion Video Engelska