Container

(slutdatum = hämtningsdatum – kan vara tidigt)

2020-04-08—14 Helg Container Suez Recycling

2020-05-20—26 Helg Container Suez Recycling

2020-08-27—31HelgContainerSuez Recycling

2020-10-22–27 Helg Container Suez Recycling

2020-12-22–28 Helg Container Suez Recycling

2021-01-08–14 Helg Container Suez Recycling

Övriga datum

2020 Vecka 13 Vårstädning föreningens områden ClockRent

2020-06-25 Torsdag Tvätt kärl miljörum Miljötvätt

2020-09-10 Torsdag Tvätt kärl miljörum Miljötvätt

Styrelsemöte

2020

13/1 – Ordinarie styrelsemöte

  • Behandling motioner
  • Inbjudan valberedning
  • Arvoden styrelsen
 • Utdelning filter

15/2 – Tidigast utdelning av kallelse till föreningsstämma

12/2 – Senast utdelning av kallelse till föreningsstämma

2020-02-26 18:00 Föreningsstämma 2019/20 Mölledalsskolan

2020-02-26  20:00 Konstituerande styrelsemöte Mölledalsskolan

2020-03-09 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

2020-04-07 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

 • Rev. underhållsplan 2020/21

2020-05-05 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

 • Utomhusbesiktning
 • ** Utdelning filter

2020-06-09 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

 • Fastställande underhållsplan 2020/21 
 • Uppstart Budget 2020/21

2020-08-24 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

 • Utomhusunderhåll 
 • Fastställande Budget 2020/21

2020-09-14 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

2020-10-12:00 Ordinariestyrelsemöte Styrelserummet

2020-11-09 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

 • Årsredovisning 2019/20

2020-12-07 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

2020-12-31 Senast Datum för medlemsmotion

2021-01-06 Tidigast Utdelning kallelse föreningsstämma

2021-01-11 19:00 Ordinarie styrelsemöte Styrelserummet

 • Underskrift Årsredovisning 2019/20
 • Behandling motioner
 • Inbjudan valberedning
 • Arvoden styrelse
 • ** Utdelning filter

2021-02-03 Senast Utdelning kallelse föreningsstämma

2021-02-17 18:00 Föreningsstämma 2020/21 Mölledalsskolan