Container

2021-12-22 – 27 Helg Container Suez Recycling

2022-01-12 – 19 Helg Container Suez Recycling

Styrelsemöte

2021
2021-11-15     Ordinarie styrelsemöte
2021-12-06     Ordinarie styrelsemöte
2021-12-31    Sista dag medlemsmotion

2022
2022-01-10     Ordinarie styrelsemöte
2022-02-07    Ordinarie styrelsemöte
2022-02-16     Föreningsstämma 2021/22 Mölledalsskolan