I vårt miljörum sorterar vi alla våra sopor. Följ skyltarna och ansvisningar som finns på väggarna och se till att rätt sopor hamnar i rätt kärl.

Detta kan du sortera i miljörummet:

Vanliga sopor

Matsopor

Glas

Papper/Wellpapp/Kartong

Plast

Metall

Lampor

Batteri

Några riktlinjer för hur vi sorterar:

  • Kärlen i miljörummet töms normalt på onsdag morgon.
  • Alla kartonger måste först plattas ut så mycket som möjligt innan dem slängs.
  • Om ett sopkärl är fullt får man vänta med att slänga sina sopor tills kärlen är tömda.
  • När man slängt sina sopor i sopkärlet skall locket på kärlet fortfarande gå att stänga. Om detta inte är möjligt får man vänta tills kärlen är tömda.

Här kan du hämta hem instruktioner för Sopsortering och Matavfall

Källsortering
Matavfall