Miljöarbete

Sedan flera år tillbaka arbetar föreningen aktivt med miljön både inomhus och utomhus.  I miljörummet kan alla sortera vanliga sopor, glas, plast, metall, lampor, batterier, kartong/wellpapp och matavfall. Utöver detta arbetar vi aktivt med att erbjuda de boende container för grovsopor några gånger per år. Informationsfoldrar från Sysav delas ut i våra brevlådor några gånger per år. Du kan…