Bärnstenen Vinter. Foto: Torbjörn Lagerwall

Medlemsinfo 20210130 – Föreningsstämma

Snart dags för föreningsstämma! Förhandsinformation om hur stämman genomförs, nu dessa pandemitider. 1 Vi genomför stämman med poströstning utan fysisk närvaro. Vi behandlar de punkter som, enligt lag, måste hanteras inom 6 månader efter verksamhetsårets slut (räknat från 2020-08-31). Detta gäller punkterna 1 – 14 i föreningens dagordning. Alla andra punkter skjuts på framtiden, t.ex. val av…

Bärnstenen Vinter. Foto: Torbjörn Lagerwall

ÅTGÄRDSINFO 20201130

Då är det dags igen… nu ska vi montera bryt- och petskydd på dörrarna! Styrelsen vill öka tryggheten för dig. Det är ett företag som heter SafeTeam som kommer att göra arbetet. De kommer att arbeta ett förmiddagspass 08:00-11:30 och ett eftermiddagspass 12:30-16:00 den 15-16 november. Då behöver vi kunna komma in i din lägenhet.  I Coronatider…

Bärnstenen Sommar. Foto: Torbjörn Lagerwall

ÅTGÄRDSINFO 20201101

Styrelsen har pratat om hur vi gemensamt kan minska risken för inbrott och öka tryggheten i vårt område! Vårt första förslag är att vi tillsammans går med i GRANNSAMVERKAN. Detta rekommenderas av polisen och försäkringsbolagen. Det är kostnadsfritt och innebär att vi, som första steg, kommer att få skyltar att sätta upp i området. De kommer ganska omgående. På föreningsstämman…

Bärnstenen Sommar. Foto: Torbjörn Lagerwall

Medlemsinformation 201004

Underhållsarbete – kontroll av tak och takpannor Onsdagen den 7 oktober kommer föreningens takentreprenör genomföra en kontroll av föreningens tak och dess takpannor.Arbetet genomförs med hjälp av en mindre lift och detta för att komma åt taken. Detta arbete måste genomföras med tanke på väder och vind under hösten/vintern Underhållsarbete – rensning av stuprör  Under…

Bärnstenen Sommar. Foto: Torbjörn Lagerwall

Medlemsinformation 200824

Underhållsarbete = parkeringsförbud Tisdagen den 25 augusti är det parkeringsförbud på föreningens parkeringar från 08:00-16:00.Detta gäller alla parkeringar.Parkeringarna är märkta med både avspärrningsband och infolappar.Vänligen respektera detta, dels för att hjälpa våra entreprenörer, dels för att ni skall skydda era bilar från skador. Underhållsarbete Orsaken till parkeringsförbudet är att föreningen kommer genomföra underhållsarbete på staketet…

Bärnstenen Sommar. Foto: Torbjörn Lagerwall

Högtrycksspolning av avlopp – OBS viktigt!!

Medlemsinformation 180903 – Högtrycksspolning av avlopp! Söderlindhs kommer att högtrycksspola avloppen i Er fastighet. Arbetet omfattar spolning av vertikala avloppsstammar, stickledning mellan diskbänk och stam samt stickledningar mellan badrummet/tvättstugan och stam Arbetet påbörjas klockan 07.30 och avslutas ca 16:00   Datum för arbetet:                        …

Bärnstenen Sommar. Foto: Torbjörn Lagerwall

Medlemsinformation 180510

Hej, så rör sig våren med snabba steg mot sommar. Lite ny information från föreningen och tyvärr även två pekpinnar. Justerade föreningsstadgar – förhandsinfo – nästa steg Föreningsstämma beslöt enhälligt den 21 februari att anta de justerade föreningsstadgarna (beslut ett av två). För att stadgarna skall kunna träda i kraft krävs ytterligare ett beslutstillfälle i…