Bärnstenen Vinter. Foto: Torbjörn Lagerwall

Medlemsinfo 20210130 – Föreningsstämma

Snart dags för föreningsstämma! Förhandsinformation om hur stämman genomförs, nu dessa pandemitider. 1 Vi genomför stämman med poströstning utan fysisk närvaro. Vi behandlar de punkter som, enligt lag, måste hanteras inom 6 månader efter verksamhetsårets slut (räknat från 2020-08-31). Detta gäller punkterna 1 – 14 i föreningens dagordning. Alla andra punkter skjuts på framtiden, t.ex. val av…