Trädgårdar – är ett lägenhetsansvar

Standard och skötsel av trädgården som hör till varje lägenhet är väldigt varierade och skall så vara. Viktigt är dock att alla är medvetna om att ansvaret att hålla rent och snyggt ligger på ägaren, inte föreningen. Återigen, respekt för detta ökar den gemensamma trivseln. Styrelsen uppmaning är att alla tar och genomför en ”höststädning”.

Miljörummet – bättring krävs

Det slarvas mycket när det gäller vårt gemensamma miljörum, både gällande vad som slängs och hur det slängs. Varje gång som någon slänger fel drabbas föreningen av en extra kostnad för återvinningen, helt i onödan. Här måste VI alla bättra oss och hjälpa till så det fungerar bättre!

Besiktning av utomhus- och inomhusmiljöer

Utomhusmiljöer Genomgång av föreningen utomhusmiljöer har genomförts, ett antal åtgärder är genomförda, liksom ett antal kommer att genomföras, exempel; nya plantor i häcken mot Smedstorpsgatan samt borttagning av rötter vid parkeringen. Garageportar Vid ”besiktningen” konstaterades att det finns ett antal garageportar som behöver justeras/åtgärdas. Styrelse behöver DIN hjälp med att kolla upp ev. brister/ fel på porten.  …

Nytt hyresavtal med Malmö Stad

Efter många och långa förhandlingar tecknades ett nytt avtal med Malmö Stad gällande LSS-boendet. Avtalet gör att Malmö Stad övertar stora ansvarsdelar från föreningen samtidigt som den ekonomiska uppgörelsen bidrar positivt till en fortsatta stabil föreningsekonomi.