Snöröjning och halkbekämpning

För kännedom halkbekämpar föreningen genom att via sin entreprenör sprida ”salt”, syftet med detta är att så långt som möjligt undvika att det uppstår områden på gångbanorna där man kan halka.   Snöröjning sker huvudsakligen efter snöfall, om det varit kraftig är ambitionen att utföra detta på morgonen, innan föreningens medlemmar rört sig i området.…

Ommålning entrédörrar avslutat

Ommålningen av föreningens blå entrédörrar är nu avslutat. Som vanligt vill vi från styrelsen säkerställa att alla medlemmar /radhusinnehavare är nöjda med det utförda arbetet- ·      Om det finns synpunkter på det utförda arbetet ber vi er kontakta ansvarig arbetsledare på Leif Ekströms Måleri ·      Med ansvarig arbetsledare bokas tid upp för kontroll och åtgärd.…

Föreningens underhållsarbete – pausat för vintern

Som ni säkert märkt har föreningens underhållsarbete pausats. Åtgärderna så här långt har varit koncentrerade till garagelängan, byggnaden som rymmer cykelgaraget samt fönster som riskerade att inte klara vintern. Arbetet kommer fortsätta så fort vårsolen börjat upptorkningen; –       fortsatt byte av skadad ytterfasad liksom tvärstag tak entrédörr. –       ommålning fasadsidor ommålning fönster