Bärnstenen Sommar. Foto: Torbjörn Lagerwall

Medlemsinformation 180510

Hej, så rör sig våren med snabba steg mot sommar. Lite ny information från föreningen och tyvärr även två pekpinnar. Justerade föreningsstadgar – förhandsinfo – nästa steg Föreningsstämma beslöt enhälligt den 21 februari att anta de justerade föreningsstadgarna (beslut ett av två). För att stadgarna skall kunna träda i kraft krävs ytterligare ett beslutstillfälle i…