Medlemsinformation 151009

Hej, Så har hösten tagit Brf Bärnstenen i ett rejält grepp. Dags för en ny medlemsinfo – ett kortfattat försök att informera om ett antal enkla men viktiga punkter för vår bostadsrättsförening. Justering av garageporten – uppföljning Nu har det nästan gått ett år sedan föreningen bytte sina garageportar. Medlemmar har framfört önskemål om en…

Medlemsinformation 141216

NU ÄR BYTET AV GARAGEPORTARNA KLART! Bytet av garageportar slutfördes 7 november – uppföljning Som alla säkert har märkt har föreningen byt ut samtliga garageportar till typ isolerad takskjutport med möjlighet till motorstyrning. Styrelsens förhoppning är att medlemmarna är nöjda med genomfört arbete/garageportarna. Med denna medlemsinformation ges möjligheter att lämna ev. synpunkter/kommentarer – detta för…

Byte av garageportar

Bytet av garageportar påbörjas måndagen den 27 oktober Styrelsen har tidigare informerat om att föreningen kommer att byta ut samtliga garageportar. Den nya garageporten kommer vara av typ isolerad takskjutport. Måndagen den 27 oktober klockan 08:00 påbörjas bytet. Första blir garage nr 1. Fyra garageportar per dag kommer att bytas. Kompletterande elinstallation i samband med…

Besiktning av utomhus- och inomhusmiljöer

Utomhusmiljöer Genomgång av föreningen utomhusmiljöer har genomförts, ett antal åtgärder är genomförda, liksom ett antal kommer att genomföras, exempel; nya plantor i häcken mot Smedstorpsgatan samt borttagning av rötter vid parkeringen. Garageportar Vid ”besiktningen” konstaterades att det finns ett antal garageportar som behöver justeras/åtgärdas. Styrelse behöver DIN hjälp med att kolla upp ev. brister/ fel på porten.  …