Nytt hyresavtal med Malmö Stad

Efter många och långa förhandlingar tecknades ett nytt avtal med Malmö Stad gällande LSS-boendet. Avtalet gör att Malmö Stad övertar stora ansvarsdelar från föreningen samtidigt som den ekonomiska uppgörelsen bidrar positivt till en fortsatta stabil föreningsekonomi.