Trädgårdar – är ett lägenhetsansvar

Standard och skötsel av trädgården som hör till varje lägenhet är väldigt varierade och skall så vara. Viktigt är dock att alla är medvetna om att ansvaret att hålla rent och snyggt ligger på ägaren, inte föreningen. Återigen, respekt för detta ökar den gemensamma trivseln. Styrelsen uppmaning är att alla tar och genomför en ”höststädning”.

Besiktning av utomhus- och inomhusmiljöer

Utomhusmiljöer Genomgång av föreningen utomhusmiljöer har genomförts, ett antal åtgärder är genomförda, liksom ett antal kommer att genomföras, exempel; nya plantor i häcken mot Smedstorpsgatan samt borttagning av rötter vid parkeringen. Garageportar Vid ”besiktningen” konstaterades att det finns ett antal garageportar som behöver justeras/åtgärdas. Styrelse behöver DIN hjälp med att kolla upp ev. brister/ fel på porten.  …